سمپل هاست برشکست شد !

Rate this post

در حال حاظر شرکت سمپل هاست برشکست شده و ارائه سرویس دهی متوقف شده و مشترکین قبلی دیگر اجازه تمدید سرویس ندارند .

لطفا سرویس خود را انتقال دهید و مشترین جدید مبالغ پرداخت شده به حساب هاشون بازگشت شد خدانگهدار مدیریت وب سایت سمپل هاست


Rate this post